KLÁŠTER, KDE SE ZAČALA PSÁT HISTORIE MĚSTA BRNA

Muzeum starobrněnského opatství – MUSO, je výsledkem spolupráce Mendelova muzea Masarykovy Univerzity a opatství na Starém Brně. Stálá expozice muzea nabízí vstup do autentických prostor kláštera s bohatou, téměř sedmsetletou historií.

Z historie opatství

Nechte se unést duchem místa, které stálo u zrodu dějin města Brna, a vstupte do prostor, kde žily sestry cisterciačky, skládali Pavel Křížkovský a Leoš Janáček, bádal Gregor Johann Mendel, nebo psal František Tomáš Bratránek.

1323

Eliška Rejčka

Česká a polská královna, jež se po smrti svého druhého manžela uchýlila do Brna. Klášter sester cisterciaček založila roku 1323 a sestry zde žily téměř pět století. V roce 1782 byl klášter výnosem Josefa II. zrušen. Eliška Rejčka je pochována v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a její hrob je označen kachlí s písmenem E.

1783

Augustiniáni

Roku 1783 se starobrněnský klášter stává domovem augustiniánů.
Jejich původní sídlo, které určil Jan Jindřich Lucemburský v zakládací listině, bylo předáno Moravskému místodržitelství a řeholníci se i se svojí zánovní knihovnou a obrazem Panny Marie Svatotomské přestěhovali na Staré Brno.

1950

Těžké časy

Klášter přečkal veškeré složité okamžiky dějin a válečné konflikty včetně dvou světových válek. Byl zrušen roku 1950. Nastalo několik desetiletí odklonu od jeho poslání, kdy budova kláštera sloužila různým institucím.

2018

MUSO

Dnes starobrněnské opatství patří opět augustiniánům. Ti se rozhodli odhalit sbírku svých pokladů, která dala vzniknout novému muzeu. Muzeum starobrněnského opatství (MUSO) bylo slavnostně otevřeno 1. 2. 2018.

Naše expozice

Vaši pozornost během prohlídky upoutají zejména Mendelův refektář, obrazárny profánního a sakrálního umění, stejně jako liturgické předměty a roucha používaná po staletí samotnými augustiniány. Jedinými exponáty, které nepocházejí ze sbírek brněnských augustiniánů, jsou cenné archeologické předměty odkazující na dlouhou historii Starého Brna.

Mendelův refektář

Jídelna augustiniánů, dnes nazývána jako Mendelův refektář, pochází z konce 18. století. Zdobí ji unikátní mozaiková podlaha a štukový strop ze secesní přestavby. Prostoru dominuje plastika s vyobrazením baziliky Nanebevzetí Panny Marie, poutníků a sv. Augustina.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Eliška Rejčka a cisterciačky

Eliška Rejčka, cisterciačky a jejich osud Vás uvedou do dějin starobrněnského opatství. Archeologické vykopávky Vám naopak napoví, zdali je Staré Brno opravdu tak staré.

Ludwiga Blum, Jeruzalem

Galerie profánního umění

Světská díla Jana de Herdt, Lucase van Valckenborcha či Franze Geffelse zdobí zdi gotické ložnice sester cisterciaček. Na první pohled však zaujme největší obraz Jeruzaléma na světě od brněnského rodáka Ludwiga Bluma.

Sv. Bernard, reliéf, Muzeum starobrněnského opatství, Brno

Galerie sakrálního umění

Z auly, společenské místnosti augustiniánů, vznikla galerie děl s náboženskou tématikou. Kromě obrazů z 15. – 17. století jsou k vidění unikátní vyřezávané dveře s podobiznou Bernarda z Clairvaux, významného představitele cisterciáckého řádu.

Augustiniáni v Brně

Založil augustiniány svatý Augustin? Odkud získali obraz Černé Madonny? Je opatství stále funkční? Na tyto i další otázky odpoví poslední část expozice věnovaná historii augustiniánů v Brně. Prohlédnout si můžete například knihy z klášterní knihovny či rozsáhlou sbírku bohoslužebného nádobí.

Opatská mitra, Muzeum starobrněnského opatství, Brno

Opatské insignie

Na samotný závěr si prohlédnete oděv řeholníka, ale také bohatě zdobená bohoslužebná roucha včetně opatských insignií – mitry, berly a pektorálu. Naskytne se Vám zároveň jedinečný pohled do boční lodě baziliky Nanebevzetí Panny Marie.

Klenotnice

Už od středověku plnila tato místnost funkci sejfu. Vedou do ní dvoje těžké gotické dveře a stěny nesou známky požáru z roku 1605. Záhadné malby věží dodávají prostoru zvláštní atmosféru.

Otevírací doba

Otevřeno denně mimo pondělí

Duben – Říjen

Úterý – Neděle

10.00 – 18.00

Listopad – Březen

Úterý – Neděle

10.00 – 17.00

Vstupné

Volný vstup každou poslední středu v měsíci
(nevztahuje se na komentované prohlídkové okruhy)

Základní:

80 Kč

 • Dospělí

Snížené:

60 Kč

 • Děti a mládež ve věku od 6 do 18 let
 • Studenti
 • Držitelé průkazů ISIC, IYTC, ITIC
 • Senioři
 • Členové Klubu přátel výtvarného umění

MUSO + MM:

100 Kč

MUSO + MM:

60 Kč

 • Expozice Muzea starobrněnského opatství a Mendelova muzea
 • Děti a mládež ve věku od 6 do 18 let
 • Studenti
 • Držitelé průkazů ISIC, IYTC, ITIC
 • Senioři
 • Členové Klubu přátel výtvarného umění

Rodinné MUSO + MM:

260 Kč

 • Expozice Muzea starobrněnského opatství a Mendelova muzea
 • 2 dospělí + 3 děti

Volné:

0 Kč

 • Děti do 6 let
 • Pedagogický doprovod skupiny žáků/studentů
 • Držitelé průkazů ZTP/P a ZTP a jedna doprovázející osoba
 • Pracovníci veřejných muzeí a galerií České republiky
 • Členové Rady galerií ČR, SR a Slovenského Zväzu muzeí
 • Držitelé průkazů ICOM, AMG
 • Držitelé průkazu zaměstnance NPÚ
 • Držitelé novinářského průkazu
 • Držitelé průkazu Top výletní cíle Jižní Morava

Komentovaná prohlídka v českém jazyce:

100 Kč

 • Jednorázový příplatek ke vstupnému na skupinu

Komentovaná prohlídka v cizím jazyce:

250 Kč

 • Jednorázový příplatek ke vstupnému na skupinu
 • Jazyky: AJ, NJ

Prohlídka mimo otevírací dobu muzea:

200 Kč

 • Jednorázový příplatek za prohlídku mimo standardní otevírací dobu muzea na skupinu

Přijďte, volejte, pište

Děkujeme našim patronům

Close the dialog

Muzeum starobrněnského opatství

Autor expozice:
Ondřej Dostál, Zdenka Broušková

Autor textů:
Robert Mečkovský, Tomáš Valeš, Andrea Husseinová, Ondřej Dostál, Zdenka Broušková

Překlady textů:
Adam Prentis

Fotografie:
David Konečný, Jana Závodská, Moravská zemská knihovna v Brně

Exponáty:
Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina, Muzeum města Brna

Realizace:
Sundrive, s. r. o., MIVIS-CZ, s. r. o.

Ve spolupráci:
Masarykova univerzita v Brně, Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina

Provozovatel:
Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity v Brně

Záštitu převzali:
Jiří Dušek, senátor Senátu PČR
Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje
Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna
Mikuláš Bek, rektor Masarykovy univerzity
Alejandro Moral, OSA, generální převor Řádu sv. Augustina
Angelo Lemme, převor starobrněnského opatství
Vojtěch Cikrle, biskup brněnský

Partneři:
Senát Parlamentu ČR
Jihomoravský kraj
Statutární město Brno
Semo, a. s.
S: LUKAS, s. r. o.
Sun Drive, s. r. o.